Tag: error

Помилка No input file specified

При переході за деяким посиланням ви можете отримати помилку “No input file specified” у оглядачі. Щоб усунути цю помилку, перевірте чи містить ваш файл .htaccess такий рядок:

Copy

Continue reading

nginx X509_check_private_key:key values mismatch

Ця помилка може виникнути для ланцюжка сертифікатів, об’єднаних в один .crt файл в неправильному порядку. Причина в тому, що nginx намагається застосувати приватний ключ до першого сертифікату в файлі. Для nginx необхідно щоб перший сертифікат в .crt файлі був сертифікатом сервера. Таким чином правильний порядок сертифікатів в .crt файлі наступний:

Continue reading